pravidla.gif(3 kb)

Povolené úpravy a podmínky pro závodníky

Stadion-Cup ročník 2015

Karburátor: Originál S11, S22, nebo z motocyklu pionýr. Bez sacího kolínka, umístěn v hlavní ose motocyklu za válcem. Podložka pod karburátor může být maximálně 10 mm tlustá z libovolného materiálu. Maximální povolená velikost difuzoru  karburátoru je 17mm. Rozvod sání pístem, membránové, nebo šoupátkové sání není dovoleno. Laditelné trysky jsou povoleny.

Zapalování: Originál magneto PAL - hliníkové s původní vačkou, replika vyrobená podle originálu je povolena. Vnější cívka, vnitřní cívka a kontakty jsou povoleny jakékoliv. Bezkontaktní a tyristorové zapalování není povoleno.

Převodovka: Originální převodové poměry - dvě rychlosti. Řazení ovládané z řidítek s neutrálem uprostřed. Pastorek sekundárního převodu může mít maximálně 15 zubů. Rozeta sekundárního převodu musí být originální, tj. 35 zubů. Je možné použít repliku rozety se stejným počtem zubů. Primární převod musí být originální. Replika se stejným převodovým poměrem je povolena. Sekundární převod musí mít konstantní převodový poměr. Variátor či planetová převodovka není povolena.

Vnější silueta motoru: Vnější silueta motoru zachována. To znamená: kartery, víko spojky a víko zapalování, válec a hlava musí mít originální tvary a rozměry. Hlava musí být originální, nebo vyrobena ze slitiny hliníku podle rozměrů originálu. Zesílený spalovací prostor je povolen. Umístění a úhel svíčky v hlavě musí být dle originálu.

Vnitřní úprava motoru:  50 cm3 - vrtání válce maximálně do průměru 40 mm v rámci výbrusů. Vložka válce musí být z litiny. Kanály ve válci: dva přepouštěcí, jeden výfukový a jeden sací. Kliková hřídel musí být originální se zdvihem 44 mm a průměrem klikových čepů 15 mm. Tvar klikové hřídele musí být původní. Ložiska na klikové hřídeli 6202. Ojnice je povolena jakákoliv s pístním čepem o průměru maximálně 12 mm. Píst musí být ze slitiny hliníku.

Výfuk: Koleno a tlumič výfuku originální. Je možná novovýroba podle rozměrů originálu. Délku rovné části kolena možno krátit dle potřeby. Vnitřek tlumiče výfuku je libovolný. Tlumič výfuku nesmí mít vnější přídavnou koncovku. Může mít pouze jedno vyústění libovolného průměru.

Chlazení: Pouze vzduchem. Vodní chlazení není přípustné. Žebra válce a hlavy se nesmějí zvětšovat navařováním, nýtováním ani jiným způsobem. Jakékoliv lapače vzduchu jsou nepřípustné.

Brzdy: Pouze bubnové s mechanickým ovládáním. Bubny stadion S11, S22, S23 nebo z motocyklu pionýr. Přední brzda je ovládána pouze páčkou z řídítek, zadní brzda pouze šlapadly. Kotoučové a jiné brzdy jsou zakázány.

Ráfky a pláště: Pláště originál průměry 2''x19'', 2 1/4''x19''(moped, kárka). Motokrosové pláště, tzv. drapáky, nejsou povoleny. Ráfky musí být originální.

Vidlice, rám a řidítka: Přední vidlice pouze typově shodná s rámem, je možno užít tlumiče pérování. Zadní kyvná vidlice u S22 a Jaweta musí být původní včetně odpružení bez olejového tlumení. Rám je povolen pouze originální. Vyztužení rámu, vidlic a řídítek proti prasknutí je povoleno. Ocelové blatníky jsou povinné, pokud možno originální. Řidítka mohou být pouze originální. Je možné použít repliku vyrobenou podle originálu s maximální šířkou 70 cm. Tlumiče řízení jsou zakázány.

Povinná výbava jezdce: Motocyklová ochranná přilba, ochrana zraku, pevná obuv, dlouhé kalhoty, tričko s dlouhým rukávem jsou nutnou podmínkou startu v závodě.Vše platí nejen při závodě, ale i během testování stroje a v zaváděcím kole! Při zkoušení stroje je možné jezdit pouze ve směru závodu. Během závodu musí mít každý jezdec na řídítkách, nebo mezi řídítky a předním kolem, připevněnou tabulku se startovním číslem tak, aby bylo číslo jasně čitelné a nezaměnitelné s jiným startovním číslem z čelního pohledu na motocykl během celého závodu. Minimální rozměry tabulky pro startovní číslo jsou 200 x 140 mm. Výška čísla musí být minimálně 90 mm, šířka čáry číslice musí být minimálně 10 mm. Barva tabulky musí být bílá nebo žlutá, číslo černé.

Prezentace jezdce a přejímka strojů:  Každému jezdci bude při přejímce převzat jenom jeden stroj, na kterém absolvuje celý závod. Ředitel daného závodu určí tři až šest komisařů a to vždy z pořádajících organizací, které je delegují. Při prezentaci jezdec podepíše čestné prohlášení, že vlastní platný řidičský průkaz a doklad o zákonném pojištění mopedu, jinak mu nebude umožněna účast v závodu. Každý jezdec startuje na vlastní riziko a nebezpečí.

Protesty: Po skončení finálové jízdy ihned prvních 10 jezdců povinně odstaví stroje do pořadateli vymezeného prostoru určeného pro případný protest na motor, převodovku, rám, nebo nesportovní chování (výměna stroje, krácení tratě, atd.). Protest může podat pouze jezdec, který byl k závodu zaregistrován. Protest musí být podán písemně a může být podán i v průběhu závodu, nejdéle však 10 minut po dojetí posledního jezdce finálové jízdy. Pokud nebude nutné rozebírat stroj, vyřeší se protest okamžitě v průběhu závodu. Pokud bude nutné stroj rozebrat, bude se uplatňovat presumpce neviny a k rozebraní stroje dojde až po vyřazení jezdce ze závodu, popřípadě po finálové jízdě. Jezdec, který protest podává, složí Kč 500,- řediteli závodu s tím, že písemně uvede proti kterému jezdci protest směřuje a co daný jezdec porušil (motor, převody, rám, výměna stroje, nesportovní chování).

Kontrola motocyklů po závodě:  Po odjetí finálové jízdy má pořadatel právo vylosovat 1 jezdce z první desítky, který se podrobí technické kontrole s tím, že demontuje hlavu válce  (kontroluje se zdvih, vrtání a počet kanálů ve válci), demontuje kryt zapalování - kontrola zapalování, převodů ale i ostatních částí strojů, zda odpovídají pravidlům.

Mohou být podány tyto protesty, každý za 500,- Kč:

-  nesportovní chování (výměna stroje, zkrácení tratě, atd. ) - jezdec, který protest podává, musí prokázat podvod, nebo zajistit svědky podvodu

-  motor - sundává se hlava a válec ( kontroluje se vše, co je v pravidlech) 

-  převodovka - sundává se pravé a levé víko motoru, kontroluje se primární i sekundární převodový poměr  

-  rám - protest se podává proti konkrétní věci   

Poté pořadatel určí místo, kde bude stroj kontrolován. Při technické kontrole je přítomen jezdec, který protest podal, jezdec, proti kterému protest směřuje plus  jeden jeho mechanik a dále delegovaní komisaři, kteří prováděli technickou přejímku strojů.

Při oprávněném protestu připadají peníze jezdci, který protest podal, při neoprávněném protestu připadají jezdci, proti kterému byl protest směřován.

Při oprávněném protestu je závodník, který pravidla porušil, vyloučen z daného závodu a nesmí startovat ani v závodě prvním následujícím.

Pořadatel je oprávněn vyloučit závodníka i doprovod za nesportovní chování v daném závodě. Jezdec pak nesmí startovat ani v závodě prvním následujícím.

Při prokázání podvodu na trati i pořadatelem( zkrácení trati, výměna stroje apod.) je jezdec diskvalifikován rovněž z daného závodu a závodu následujícího. Rovněž je jezdec diskvalifikován z daného závodu a závodu následujícího v případě, když je jezdce podán protest a jezdec se odmítne podrobit kontrole.

Systém bodování :  

umístění

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

počet bodů

25

22

19

17

16

15

14

13

12

11

umístění

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

počet bodů

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Příklad postupového klíče

Postupový klíč při simulované účasti 68 jezdců v závodě. Po odjetých rozjížďkách ( ve většině závodů čtyřech) mají jezdci, kteří nepostoupili z těchto rozjížděk do semifinále, nebo měli poruchu, kterou se jim podařilo odstranit, možnost startovat v jedné opravné jízdě. První čtyři z této jízdy postupují do jízd semifinálových. Vždy dva do prvního a dva do druhého semifinále. V semifinálových jízdách se řadí vždy na poslední místa startovního roštu. Vítěz malého finále má právo startovat z poslední řady ve velkém finále a případně získané body se mu budou započítávat do celkového hodnocení.

Tento odstavec neplatí pro závod na ZP Pardubice, kde se pojede systémem vylučovacích jízd! Rovněž může být upraven pro ostatní závody kvůli velkému nebo naopak příliš malému počtu závodníků.

Pravidla lze po dohodě většiny zástupců pořadatelských organizací Stadion cupu upravit či doplnit i během sezony.

Startovní čísla pro rok 2015:

Startovní číslo Jméno jezdce Startovní číslo Jméno jezdce Startovní číslo Jméno jezdce
1 Koza Jakub 31 Vojtíšek Miloš 61 Vašák Vojtěch
2 Sokol Zdeněk 32 Valouch Patrik 62  
3 Myška Jiří 33 Diviš Radek 63  
4 Šmíd Denis 34 Kmoníček Pavel 64 Malý František
5 Jeřábek Miroslav 35 Novák Libor 65  
6 Skala Tomáš 36 Strouhal Luboš 66 Kovář Jan
7 Kopáč Jakub 37 Koreček Pavel 67  
8 Sokol Michal 38 Bílka Zdeněk 68 Jehlička Ladislav
9 Špaček Jiří 39 Kolín Martin 69  
10 Dostálek Jiří ml. 40 Frank Jiří 70  
11 Sodomek Tomáš 41 Pechánek Michal 71  
12 Kubín Milan 42 Notek Patrik 72  
13 Hývl Petr ml. 43 Krpata David 73  
14 Holub Lukáš 44 Pospíšil Tomáš 74  
15 Šanda Jan 45 Jiráň Libor 75  
16 Jůza Tomáš 46   76  
17 Fusek Tomáš 47 Med Pavel 77 Hrdý Tomáš
18 Pleskot Ondřej 48   78  
19 Mzyk David 49   79  
20 Ulčák Jindřich 50 Šanda Josef 80  
21 Houska Aleš 51   81  
22 Doubrava Aleš 52 Rálišová Věra 82  
23 Čihák Jan 53   83  
24 Hývl Pavel 54   84  
25 Krejčí Pavel 55   85  
26 Kučera Jonáš 56   86 Panchartková Lucie
27 Hývl Petr st. 57   87  
28 Chládek Jiří 58 Salač Jan 88  
29 Salfická Vendulka 59   89  
30 Pluhař Luboš 60  Kruliš Tomáš 90